პირველი ხარისხის მშრალი დაფნის ფოთოლი იპრესება სპეციალური პრესით პოლიეთილენის ტომრებში 15-16კგ-ის ოდენობით. ეს ტომრები რეალიზაციამდე მშრალ საწყობში ინახება. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

უკან, წინა გვერდზე